Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

Thứ tư, ngày 29/04/2020 09:26 PM (GMT+7)

Ngày 28/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

588.signed.pdf

582.31k

Ngô Thị Hồng Duyên

Cùng chuyên mục

Tải về

QĐ 694/QĐ-UBND Phê duyệt ĐA Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ CTVDS, GĐ, TE và NVYT thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Đề án Kiện...

CT17-CT/TU tăng cường LĐ các cấp ủy đảng về CTDS và nâng cao CLDS trong tình hình mới trên tỉnh Hậu Giang đến năm2030

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 07/3/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang về việc tăng cường sự lãnh đạo của...

Tải về

Công văn số 86/TCDS-TTGD ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông dân số năm 2022

Công văn số 86/TCDS-TTGD ngày 22/02/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc...

Tải về

QĐ 146/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2021

Quyết định số 146/QĐ-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm...