Quyết định số 659/QĐ-UBND Ban hành Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 08/03/2023 02:18 PM (GMT+7)

Quyết định số 659/ QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm:

Vũ Phương Bảo Khanh

Cùng chuyên mục

Thư mời Cộng tác viên tham gia thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về Dân số năm 2023

Thư mời số 88/TM-TTTV ngày 01/6/2023 của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc...

Thông tư 34/2023/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế

Thông tư số 34/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn...

CV số 970/TCDS-TTGD v/v HD triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2023

Công văn số 970/TCDS-TTGD ngày 06/11/2023 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc...

Nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2023

Căn cứ công văn số 97/TCDS-TTGD ngày 20/02/2023 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) về việc...