TÀI LIỆU Hội thảo Già hoá dân số và sức khoẻ người cao tuổi - WORKSHOP DOCUMENT

Thứ Tư, 11/12/2019 01:00 PM (GMT+7)

Ngày 12/12/2019, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA-Nhật Bản) và Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD-Việt Nam) tổ chức Hội thảo Già hóa Dân số và Sức khỏe Người cao tuổi.

Dưới đây là tài liệu của Hội thảo.

Tên tài liệu (Name) Tài liệu (File) Tác giả 

Tổng quan Già hóa dân số và Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi tại Châu Á và Việt Nam

Overview of Ageing Population and Health Care for Older People in Asia and Viet Nam

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Cán bộ chương trình, UNFPA

Dr. Nguyen Ngoc Quynh

Officer, UNFPA

Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe Người cao tuổi tại các nước Đông Nam Á

Longitudinal Study on Aging and Heath in ASEAN    

GS.TS. Yasuhiko Saito

Đại học Nihon, Nhật Bản

Prof. Yasuhiko Saito

Nihon University, Japan

Tóm tắt những kết quả chủ yếu từ Đánh giá ban đầu của Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe Người cao tuổi Việt Nam

Summary of the Main Findings from the baseline survey of the Longitudinal Study on Aging and Health in Viet Nam    

BS. Vũ Công Nguyên

Viện Phó Viện PHAD

Dr. Vu Cong Nguyen

Deputy Director of PHAD

Hệ thống Tổ chức bộ máy ngành Dân số và Vai trò, Nhiệm vụ của Cộng tác viên Dân số 

The System of Population Organization and the Role, Tasks of Population Collaborators    

Ông Lương Quang Đảng

Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, TCDS

Mr. Luong Quang Dang

Deputy Director of Personnel Dept, GOPFP

Vai trò, Nhiệm vụ và Yêu cầu đào tạo đối với Nhân viên không chính thức trong Chăm sóc Sức khỏe Người Cao tuổi tại Cộng đồng

Roles, Tasks, and Requirements of Training for Non-professional Care Givers in Community based Care for Older People  

BS. Kitti Larpsombatsiri

Giám đốc Sức khỏe NCT, Cục Y tế, Bộ Y tế Công cộng, Thái Lan

Dr. Kitti Larpsombatsiri

Director of Bureau of Elderly Health, Dept of Health, MPH, Thailand

Những Kết quả chủ yếu từ Đánh giá ban đầu của Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe Người cao tuổi Việt Nam và Thảo luận (tiếp tục)

Key Finding from the baseline survey of the Longitudinal Study on Aging and Health in Viet Nam & Discussions (cont.)    

BS. Vũ Công Nguyên

Viện Phó Viện PHAD

Dr. Vu Cong Nguyen

Deputy Director of PHAD

Nguyễn Đắc Xuân

Cùng chuyên mục

Phát biểu của Phó Tổng cục trưởng TCDS tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe người cao tuổi

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế.

Phát biểu của ông Lương Quang Đảng tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Ông Lương Quang Đảng hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ

Ông Yasuhiro Yamada phát biểu tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe người cao tuổi

Ông Yasuhiro Yamada, Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch ERIA về các vấn đề tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam...

Phát biểu của bà Naomi Kitahara tại hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Dưới đây là phát biểu của bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam...