TÀI LIỆU Hội thảo Quốc tế Thích ứng với Già hóa Dân số - WORKSHOP DOCUMENT

Thứ Năm, 13/07/2017 10:24 AM (GMT+7)

Thứ 2, ngày 17/07/2017 / Monday, 17 July 2017 

Tên tài liệu (Name)

 Tài liệu (File)

Phiên 1

Plenary session 1

Tổng quan về già hóa dân số APEC: Thực trạng, xu hướng và tác động

Aging in Asia and the Pacific: An Overview

- PP_UNFPA_Overview on Ageing in Asia-Pacific

- PP_UNFPA_Overview on Ageing in Asia-Pacific_Vietnamese

Tổng quan về già hóa dân số Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và tác động

Overview of Population Aging in Vietnam

PP_GOPFP.Mr.Nguyen Van Tan

PP_GOPFP.Mr.Nguyen Van Tan_Vietnamese

Phiên 2

Plenary session 2

Tác động của già hóa dân số đối với tăng trưởng kinh tế khu vực APEC: Rủi ro và Thích ứng

Aging and Economic Growth in Developing Asia: Risk and Responses

- Abstract_WB

- PP_WB_Ageing & economic growth

- Abstract_WB_Vietnamese

- PP_WB_Ageing & economic growth _Vietnamese

 

Già hóa lực lượng lao động và chính sách thích ứng của Nhật Bản

Aging Workforce and Policy Responses in Japan

Presentation from  Japan

- Presentation from  Japan_Vietnamese

Già hóa dân số: Cơ hội mở rộng đầu tư dịch vụ

Population Aging: Opportunity to Business Expansion

- Abstract_Abbott

Abbott_APEC Paper MB Arensberg

PP.Abbott_APEC Presentation  MB  Arensberg 

Abbott_APEC Paper MB Arensberg_Vietnamese

PP.Abbott_APEC Presentation  MB  Arensberg_Vietnamese

Phiên3

Plenary session 3

Tác động của già hóa dân số đối với vấn đề an sinh xã hội

The Impact of Population Aging on Social Protection

- PP_ILO Presentation final

- PP_ILO Presentation final_Vietnamese

Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh già hóa dân số tại Trung Quốc

Social Protection Policies in the Context of Population Aging in China

- PP_China Presentation_Du Min

- PP_China Presentation_Du Min_Vietnamese 

Nguồn lực tài chính cho hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh già hóa dân số

Financing Social Protection Systems in Aging Societies

- PP_Australia Presentation

- PP_Australia Presentation_Vietnamese

Vai trò của lĩnh vực tư nhân, NGOs trong xã hội già hóa

The Roles of Private Sectors and NGOs in Aging Society 

- PP_Samsung_private sector in aging  society

- PP_Samsung_private sector in aging  society_Vietnamese

Phiên 4

Plenary session 4

Chăm sóc dài hạn trong xã hội già hóa tại khu vực châu Á Thái bình dương

Population Aging and Healthcare Introduction

 

Tác động của già hóa dân số đối với hệ thống y tế: nghiên cứu khu vực châu Á-TBD & những bài học kinh nghiệm toàn cầu

Aging and Health: Regional Strategy and Experiences

- PP_WHO_Ageing and health  perspectives 

- PP_WHO_Ageing and health  perspectives _Vietnamese

Môi trường xã hội và thúc đẩy già hóa năng động

Social Environment and Active Aging

- Abstract_Mr.Nguyen Dinh Cu

- PP_Presentation_Nguyen Dinh Cu

- Abstract_Mr.Nguyen Dinh Cu_Vietnamese

- PP_Presentation_Nguyen Dinh Cu_Vietnamese

 

Chăm sóc y tế trong bối cảnh già hóa dân số

Long-term Care in an Aging Society 

- TLC in Aging Society_VT_APEC

PP_ LTC in an ageing society

- TLC in Aging Society_VT_APEC_Vietnamese

PP_ LTC in an ageing society_Vietnamese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 18/07/2017 / Tuesday, 18 July 2017

 

Tên tài liệu (Name)

Tài liệu (File)

Phiên 5

Plenary session 5

Tổng quan một số mô hình phát huy vai trò và chăm sóc Người cao tuổi dựa vào gia đình và cộng đồng

Overview of Community Based Care for Older Persons

- PP_HAIVN_HelpAge_Community based  care

- PP_HAIVN_HelpAge_Community based  care_Vietnamese

Mô hình thành phố thân thiện với người già ở Đài Loan

Age-Friendly cities in Chinese Taipei

- PP_Chinse Taipei_Age friendly  cities_Dr Wang

- PP_Chinse Taipei_Age friendly  cities_Dr Wang_Vietnamese

Sáng kiến, mô hình, Bài học kinh nghiệm từ Chi lê

Initative/models/lesson learned from Chile

 

Sáng kiến, mô hình, Bài học kinh nghiệm từ Pê ru 

Initative/models/lesson learned from Peru

 

Sáng kiến, mô hình, Bài học kinh nghiệm từ Việt Nam

Best Practices for Older Persons in Viet Nam: The Intergenerational Self-help Model (ISHC)

PP_VNCA presentation_Giang

- PP_VNCA presentation_Giang_Vietnamese

 

 

System

Cùng chuyên mục

Giới thiệu Hội thảo Quốc tế thích ứng với Già hóa dân số

Được sự cho phép của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC, Bộ Y tế (Tổng cục Dân số -...

[Theo dòng sự kiện - APEC 2017] - Phỏng vấn Bà Britta Bear

Hội thảo Quốc tế thích ứng với già hóa dân số

largeer