Đánh giá mô hình tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ tại TP.HCM

Nhằm mục tiêu rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân tích những điểm mạnh và hạn chế của hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác...

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành dân số

Tổng cục DS phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành dân số cho đối tượng...