Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu năm 2023

Thứ Ba, 28/02/2023 09:55 AM (GMT+7)

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-TCDS ngày 08/02/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Tổng cục Dân số) về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục Dân số tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 cho Trung tâm Nghiên cứu, Thông Tin và Dữ liệu.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm:

Vũ Phương Bảo Khanh

Cùng chuyên mục

Công văn 3102/BYT-TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP

Công văn số 3102/BYT-TCCB ngày 23/05/2023 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chế...

QĐ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

Quyết định số 50/QĐ-TCDS ngày 10/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về...

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục Dân số -...

Quyết định số 370/QĐ-TTg về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo...