Thông điệp phát thanh hưởng hứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9/2020

Thứ Hai, 21/09/2020 04:25 PM (GMT+7)

Sử dụng biện pháp tránh thai là chìa khóa của hạnh phúc. Chủ động tránh thai chủ động tương lai !

Hà Thu Thủy

Cùng chuyên mục

Thông điệp phát thanh hưởng hứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9/2020

Sử dụng biện pháp tránh thai là chìa khóa của hạnh phúc. Chủ động tránh thai chủ động tương lai !

Tải về

Nghị quyết 21 hợp ý Đảng lòng dân

Thông qua những làn điệu sli, lượn, hà lều, lượn then… Ông Nông Thanh Phong - Phó giám đốc Trung tâm Dân số...