Tiếp tục nâng cao tập huấn và phổ biến chính sách pháp luật về DS-KHHGĐ

Chủ Nhật, 26/08/2018 12:00 AM (GMT+7)

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, hai năm qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về công tác Dân số trong tình hình mới. Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm đề ra đường lối, chủ trương, xây dựng nhiều chương trình hành động để thực hiện công tác quan trọng này.

Ngày 22/8, tại Thành phố Vinh (Nghệ An), Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã tiến hành tổ chức buổi tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình cho độ ngũ các lãnh đạo, cán bộ trong ngành dân số, y tế của 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Tại buổi tập huấn ông Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ nhấn mạnh: trong hai năm qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về công tác dân số đặc biệt là những chuyển biến mới về Dân số trong tình hình mới. Những định hướng này là bản lề, xương sống quan trọng nhằm đề ra đường lối, chủ trương, xây dựng nhiều chương trình hành động để thực hiện công tác quan trọng này.

Lớp tập huấn được tổ chức với nhiệm vụ phổ biến những kiến thức mới, bổ ích cho các cán bộ của ngành dân số về chính sách pháp luật về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Hiện nay, 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình đều là những tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về công tác dân số. Trong đó các thống kê cho thấy các tỉnh này chưa đạt mức sinh thay thế, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, mất cân bằng giới tính khi sinh… và còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện các mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, chất lượng dân số chưa đảm bảo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng vẫn còn ở mức cao hay tình trạng kết hôn cận huyết ở những bản làng ở các huyện vùng cao vẫn chưa giảm so với các tỉnh khác trong cả nước là những thực trạng mà đòi hỏi công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình cần thực hiện nhằm sớm có giải pháp tốt nhất.

Lớp tập huấn cũng giới thiệu về Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Bên cạnh đó, việc giới thiệu và phổ cập các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác DS-KHHGĐ cũng được thực hiện trong các buổi tập huấn này.

Chương trình tập huấn tại 4 tỉnh được kì vọng sẽ giúp những người làm công tác dân số tại đây có thể xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ. Đồng thời, với các phương hướng giải quyết những khó khăn triệt để sẽ giúp cho việc thực hiện công tác dân số, góp phần nâng cao hiệu quả nhà nước bằng pháp luật.

 

System

largeer