Tọa đàm "Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Vì một cuộc sống lành mạnh và chất lượng"

Thứ Sáu, 17/12/2021 04:17 PM (GMT+7)

Đầu tư vào chăm sóc sức khỏe và phát triển cho vị thành niên, thanh niên là một trong những định hướng quan trọng, giúp các em biết cách bảo vệ sức khỏe bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống.

1d2n2568-16089907054761547774526
Lưu Trung Kiên

largeer