Tọa đàm "Tình dục an toàn - Tiền đề của Hôn nhân hạnh phúc"

Thứ Sáu, 10/12/2021 04:14 PM (GMT+7)

Theo số liệu mới nhất năm 2021, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 250.000 - 300.000 ca nạo phá thai. Trong đó, có 20-30% là phụ nữ chưa kết hôn, 60-70% mới chỉ là học sinh, sinh viên.

590102e5429b3327008b456c
Lưu Trung Kiên

largeer