Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu - các bài viết về Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu, tin tức Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu

Điểm tin dân số: Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu trong tháng 4/2023

Trung tuần tháng 4/2023, Việt Nam sẽ trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3...