Yên Bái phấn đấu giảm mức sinh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 09/03/2023 09:33 AM (GMT+7)

Năm 2023, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức 0.3‰ và không lựa chọn giới tính khi sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, làm thay đổi nhận thức của các gia đình sinh con một bề luôn là bài toán khó ở nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chính vì vậy, năm 2023, huyện Văn Chấn phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức 0.3‰ và không lựa chọn giới tính khi sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ chủ chốt các thôn, bản, chức sắc tôn giáo, già làng, người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, dòng họ, gia đình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, thực hiện chính sách dân số, không lựa chọn giới tính thai nhi nhằm giảm tỷ lệ sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tuyên truyền về thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình tới hội viên.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tuyên truyền về thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình tới hội viên.

Theo đó, huyện sẽ lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hội nghị tuyên truyền thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; các hội nghị đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật trong đồng bào DTTS và miền núi...

Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc diện hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Kế hoạch thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 11/2021/NĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản ĐBKK trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 12/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025.... phù hợp điều kiện từng địa phương.

Đồng thời lồng ghép tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con đối với phát triển kinh tế - xã hội và nuôi dạy tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc; tập trung vận động không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh nhiều con; tuyên truyền hậu quả của mức sinh cao và lựa chọn giới tính thai nhi làm kìm hãm sự phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân với Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Vũ Phương Bảo Khanh

Cùng chuyên mục

Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Những năm qua, tình trạng tảo hôn tập trung vẫn còn xuất hiện ở một số huyện có đông đồng bào dân tộc...

Thông điệp truyền hình Ngày tránh thai thế giới 26/9 năm 2023

Ngày tránh thai thế giới 26/9 có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong...

Ấn Độ thông qua luật dành 1/3 ghế Hạ viện cho phụ nữ

Quốc hội Ấn Độ vừa thông qua một dự luật mang tính bước ngoặt: dành1/3 số ghế trong Hạ viện và Hội đồng...

Cao Lộc (Lạng Sơn) Tôn vinh cá nhân tiêu biểu, chia sẻ những mô hình hay về tuyên truyền bình đẳng giới

Rất nhiều chị em phụ nữ làm công tác Hội, bình đẳng giới trên địa bàn huyện miền núi, biên giới Cao Lộc...