TT NameFile Download TypeFile
1 C/v số 447/TCDS-KHTC ngày 29/6/2018 về viecj xây dựng hướng dẫn triển khai các hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam
2 C/v hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2018
3 Tài Liệu Tư vấn về các phương tiện tránh thai
4 Công văn phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh hệ thống Chi cục DS-KHHGĐ
5 Công văn phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh trên mạng năm 2017
6 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi Ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" trên mạng năm 2017
7 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" trên mạng năm 2017
8 Công văn phối hợp khảo sát ý kiến người dân về Mô hình gia đình Việt Nam lý tưởng trên mạng
9 Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017
10 C/v Phối hợp Chi cục tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2107
11 C/v Tuyên truyền, phối hợp phát động tham gia cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2107
12 Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2017
13 Thể lệ cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2017
14 Kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2017
15 Công văn hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7/2017
16 Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tạm ứng kinh phí CTMT Y tế 0 Dân số đợt 2 năm 2016
17 Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2017 về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình số 1376/BYT-TCDS ngày 22/3/2017
18 Công văn 204/BYT-TCDS ngày 16/1/2017 vê việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
19 Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025
20 Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2016 - 2020 số 7539/QĐ-BYT ngày 28/12/2016
21 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 số 474/TCDS-TTGD
22 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2015 nhân kỷ niệm 55 năm truyền thống công tác DS-KHHGĐ, tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016
23 Công văn Hướng dẫn các hoạt động truyền thông về "Giảm thiếu mất cân bằng giới tính khi sinh" năm 2016
24 Công văn tuyên truyền, phối hợp phát động tham gia Cuộc thi Kê chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2016
25 Công văn Phối hợp tổ chức Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh trên mạng năm 2016
26 Biểu mẫu đăng ký cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2016
27 Thể lệ Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2016
28 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2016
29 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tích hợp Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu số 3568/QĐ-BYT ngày 14/7/2016
30 Công văn hướng dẫn tạm thời giá dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ SLTS/LSSS trong Chương trình DS-KHHGĐ số 5811/BYT-TCDS ngày 28/7/2016
31 Công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
32 Quyết định về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, hàng hóa phục vụ kho dữ liệu điện tử Trung ương và địa phương trong hoạt động Dân số và Kế hoạch hóa gia đình năm 2016
33 Định hướng kế hoạch về Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016
34 Quyết định số 3382/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2020
35 Quyết định 4669/QĐ-BYT ngày 13/12/2011 của Bộ Y tế về phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015
36 Công văn Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7/2016
37 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch TTXH các PTTT năm 2016 của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ ngày 24/5/2016 (File word)
38 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch TTXH các PTTT năm 2016 của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ ngày 24/5/2016
39 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016
40 Công văn chuẩn bị báo cáo chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt"
41 Quyết định Ban hành bảng điểm đánh giá công tác DS-KHHGĐ năm 2015 ngày 05/5/2015
42 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Tổng cục DS-KHHGĐ số 428/QĐ-TCDS ngày 26/12/2014
43 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Thành lập ban biên tập và Tổ thư ký Trang thông tin điện tử Tổng cục DS-KHHGĐ sô 341/QĐ-TDCS ngày 25/11/2014
44 Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2015 số 259/TCDS-TTGD ngày 25/5/2015
45 Hướng dẫn Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2015 số 95/TCDS-TTGD ngày 11/3/2015
46 Hướng dẫn Thực hiện chiến dịch năm 2015 ngày 11/3/2015
47 Phương án Phân bổ kinh phí CTMTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình số 122/TCDS-KHTC ngày 20/3/2015
48 Thông báo Phân công Lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phục trách các tỉnh, thành phố năm 2015
49 Quyết định Phê duyệt chương trình công tác năm 2015 số 17/QĐ-TCDS ngày 10/02/2015
50 Quyết định về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 1699/QĐ-BYT ngày 16/5/2013
51 Quyết định của Bộ Y tế Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế số 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2013
52 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 số 5173/QĐ-BYT ngày 15/12/2014
53 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2015 số 4489/QĐ-BYT ngày 30/10/2014
54 Công văn tuyên truyền và phát động cuộc thi kể chuyện bằng ảnh trên mạng xã hội số 613/QĐ-TCDS ngày 28/9/2015
Back toTop