Bộ Y tế công bố Thông điệp 5T

Thứ Sáu, 10/09/2021 06:29 PM (GMT+7)

Thời gian qua, 'Thông điệp 5K' đã trở nên phổ biến trong công tác phòng chống dịch trên khắp cả nước. Mới đây Bộ Y tế đưa ra 'Thông điệp 5T' với nhiều giải pháp kịp thời và quyết liệt hơn để đảm bảo phù hợp trong giai đoạn chống dịch tiếp theo.

 

Dương Thị Hồng Nhung

largeer