duy trì sinh đủ 2 con - các bài viết về duy trì sinh đủ 2 con, tin tức duy trì sinh đủ 2 con

Lời giải nào cho bài toán duy trì được mức sinh thay thế ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế và liên tục giữ vững tổng tỷ suất sinh ở mức dưới 2,1...