Thông tin diễn giả - Speakers biography

Thứ Năm, 13/07/2017 12:00 AM (GMT+7)

1.ABBOTT (USA)/ Tập đoàn ABBOTT (Mỹ)

- Bio-ABBOTT-Arensberg

Dr. Mary Beth Arensberg

Dr. Mary Beth Arensberg is director of health policy and programs, Abbott Nutrition, a division of Abbott. Mary Beth has served in a number of leadership positions with the Academy of Nutrition and Dietetics and state and local dietetic associations. She has given over 100 presentations at local, state, and national and international health professional meetings, has authored more than 50 publications and programs.

- Bio-ABBOTT-Arensberg_Vietnamese

Tiến sĩ Mary Beth Arensberg

Tiến sĩ Mary Beth Arensberg là Giám đốc Chính sách và Chương trình Y tế, Abbott Dinh dưỡng, một bộ phận của tập đoàn Abbott. Tiến sĩ Mary Beth từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo của Viện Dinh dưỡng và Hiệp hội dinh dưỡng của Chính phủ và địa phương. Bà đã có hơn 100 bài trình bày trong các cuộc họp chuyên môn y tế ở địa phương, quốc gia trong và ngoài nước, bà đã xuất bản hơn 50 ấn phẩm và chương trình.

2.Australia/ Úc

-Bio-Australia-McPake

Professor Barbara McPake

Barbara McPake is the Director of the Nossal Institute for Global Health, University of Melbourne. She is a health economist specialising in health policy and health systems research. She has 30 years’ experience in these areas based in four university departments. She was the Director at the Institute for International Health and Development, Queen Margaret University, Edinburgh until 2014, and held posts at the London School of Hygiene and Tropical Medicine including as Head of the Health Policy Unit and Director of the Health Systems Knowledge Program, until 2005. She is one of two Research Directors of ‘REBUILD’ a UK Department for International Development funded Research Programme Consortium on health systems development.

Barbara has extensive research degree supervision and other postgraduate teaching experience and extensive international experience in health systems research and policy analysis and advice to UN agencies and low and middle income country governments.

-Bio-Australia-McPake_Vietnamese

Giáo sư Barbara McPake

Giáo sư Barbara McPake là Giám đốc Viện Sức khỏe Toàn cầu Nossal, thuộc Đại học Melbourne. Bà là nhà kinh tế học chuyên nghiên cứu về chính sách y tế và hệ thống y tế. Bà đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Bà từng là Giám đốc Viện Sức khỏe và Phát triển Quốc tế, thuộc đại học Queen Margaret, Edinburgh cho đến năm 2014 và giữ một số vị trí công tác tại Trường Y học nhiệt đới và Vệ sinh dịch tế London như Trưởng khoa Chính sách Y tế và Giám đốc Chương trình Kiến thức Hệ thống Y tế đến năm 2005. Bà cũng là một trong 2 Giám đốc của nghiên cứu  ‘REBUILD’ – do một tổ chức của Anh tài trợ để tiến hành nghiên cứu về Phát triển hệ thống y tế.

Giáo sư Barbara có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế sâu rộng và giảng dạy sau đại học trong lĩnh vực nghiên cứu hệ thống y tế, phân tích chính sách và tư vấn cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc và cho Chính phủ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

3.China/ Trung Quốc

- Bio-China-Du Min

Dr. Du Min

Dr. Du Min is anassociate research fellowof China Population and Development Research Center,which is a research organization affiliated to National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China. She is a member of the expertscommittee of the Seventh China/UNFPA Family Planning Reproductive Health Program.

Dr. Du Min holds Ph.D. in Management from theGraduate School of Chinese Academy of Social Sciences. Herresearch focuses on population economics and social protection policies. Her most recent research is about the poverty alleviation polices of China , family development policies, and the elderly support systems.

- Bio-China-Du Min_Vietnamese

Bà Du Min

Tiến sĩ Du Min hiện là cộng sự nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Trung Quốc, là một tổ chức trực thuộc Ủy ban Quốc gia về Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc. Bà là thành viên của Ủy ban chuyên gia của Chương trình Sức khỏe Sinh sản/ Kế hoạch gia đình Trung Quốc lần thứ 7 của UNFPA.

Tiến sĩ Du Min có bằng Tiến sĩ Quản lý của Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Các nghiên cứu của bà tập trung vào các vấn đề về chính sách dân số và chính sách bảo trợ xã hội. Nghiên cứu gần đây nhất của bà là về các chính sách giảm nghèo của Trung Quốc, các chính sách về phát triển gia đình và các hệ thống hỗ trợ cho người già.

4.Chile/ Chi lê

- Bio-Chile-RamírezDonoso

Dr. Gloria RamírezDonoso

Dr. Gloria RamírezDonoso is a medical doctor at the Division of Prevention & Disease Control, Ministry of Health, Chile. She has worked in the public health with experiences in evidence-based healthcare, health technology assessment, healthcare infrastructure development, building capacities for applied research in health and led medical technology renovation projects. She had collaboration with Universities and agencies in USA, Bosnia &Herzegovina  and Austria. She also involved in the first Chilean public hospital  project under public-private partnership model as Chief of the health technology assessment and implementation planning. She hold post graduate degree at The Kellogg College, Oxford University (UK).

- Bio-Chile-RamírezDonoso_Vietnamese

Bà Gloria Ramírez Donoso

Tiến sĩ Gloria Ramírez Donoso là bác sĩ y khoa hiện đang công tác tại Cục Phòng chống và Kiểm soát bệnh tật, Bộ Y tế Chi Lê.  Bà có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng, đánh giá công nghệ y tế, phát triển cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực ứng dụng các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và các dự án đổi mới công nghệ y tế. Bà cũng cộng tác với các trường Đại học và các cơ quan, tổ chức của Hoa Kỳ, Bosnia & Herzegovina  và Áo. Bà cũng tham gia vào việc xây dựng bệnh viện công Chi Lê đầu tiên áp dụng mô hình hợp tác công – tư với vai trò là Trưởng nhóm đánh giá kế hoạch và triển khai công nghệ y tế. Bà có bằng sau Đại học của trường Đại học Kellogg, Thuộc trường Đại học Oxford (Anh).

5.International Labour Organization (ILO)

- Bio-ILO-Nguyen Hai Dat

Mr. Nguyen Hai Dat

ILO Ha Noi OfficeProgramme Officer, Social Protection.

Master of Science in Finance, School of Oriental and Africal studies (SOAS), University of London.

- Bio-ILO-Nguyen Hai Dat_Vietnamese

Ông Nguyễn Hải Đạt

Ông Nguyễn Hải Đạt đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực Bảo trợ Xã hội, Ông hiện đang làm việc tại Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam – ILO, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động hỗ trợ của ILO cho Chính phủ Việt Nam, các tổ chức lao động và người lao động nhằm đảm bảo hỗ trợ tất cả người lao động được hưởng các quyền lợi về Bảo trợ Xã hội. Ông cũng là thành viên Ban thư ký của  Nhóm công tác Tăng trưởng bao trùm và Bảo trợ Xã hội của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Ông Đạt là Thạc sĩ Khoa học Tài Chính, Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi, thuộc Đại học London.

6.Japan/ Nhật bản

- Bio-Janpanese-Akiyama

Mr.Shinichi Akiyama

Mr. Shinichi AKIYAMA is Deputy Assistant Minister for International Policy Planning, Minister's Secretariat, Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan (MHLW). He had hold different positions in policy planning, inspection, labour insurance, employment security. He also served as Counselor, Permanent Mission of Japan to the International Organizations in Geneva and First Secretary of the Mission of Japan to the European Union. He received Master degree in Public Administration, London School of Economics.

- Bio-Janpanese-Akiyama_Vietnamese

Ông Shinichi Akiyama

Ông Shinichi Akiyama là Trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, hỗ trợ mảng Lập kế hoạch chính sách Quốc tế.Ông từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực lập kế hoạch chính sách, thanh tra, bảo hiểm và an ninh việc làm. Ông cũng từng là Chuyên gia tư vấn, thường trực của phái đoàn Nhật Bản tại các Tổ chức Quốc tế tại Geneva và là Bí thư thứ nhất của phái đoàn Nhật Bản tại Liên minh Châu Âu. Ông có bằng Thạc sỹ Quản lý công của Đại Học Kinh tế London.

7.MDS

Dr. Charles Harvey

Dr. Charles Harvey has more than 25 years experience working in health related fields across the public and private sectors. He is currently Regional Director for Vaccine Public Policy, Asia Pacific at MSD where he works with governmental and non-governmental stakeholders in Vietnam and the North Asia sub-region to increase population vaccine access.

8.Peru

- Bio-Peru-Carmen Calle

Dr. Carlos Luis Vela Barba

Dr. Carlos Luis Vela Barba is medical doctor at the Peruvian Air Force Hospital. He has served as Chief of Acute Geriatric AndPaliative Care Unit of Peruvian Air Force Hospital, President of Peruvian Gerontology And Geriatrics Society and member of National Health Council – Peruvian Ministry of Health.

9.Samsung

- Bio-Samsung-Ms.Hwang

Ms. ShinJung Hwang

Ms. ShinJung Hwang(黃信貞) is a researcher at Samsung Life Insurance Company, Retirement Research Center since 2011. The Center conducts various research tasks related to insurance industry and retirement market in Korea and acts as Samsung Life’s Think-Tank.

- Bio-Samsung-Ms.Hwang_Vietnamese

Bà ShinJung Hwang

Bà ShinJungHwang là nghiên cứu viên của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sam Sung, Trung tâm Nghiên cứu Hưu trí từ năm 2011. Trung tâm này thực hiện nhiều nghiên cứu khac snhau liên quan đến ngành Bảo hiểm và thị trường hưu trí tại Hàn Quốc và cũng đảm nhiệm nghiên cứu chính sách cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Samsung.

- Bio-Samsung-Dr.Ko

Dr. Hyejin Ko

Dr. Hyejin Ko is the chief manager of the Retirement Research Center at Samsung Life Insurance Company. Based on statistical analysis background, Hyejin has been demonstrating her analytical ability in various fields such as finance, retirement market, healthcare services and so on. 

10.Taipe

- Bio-Taipei-Ying Wei Wang

Dr. Yingwei Wang

Dr. Yingwei Wang is the Director-General, Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare, Chinese Taipei. He hold different leadership positions as Secretary-General in Taiwan Society of Health Promoting Hospital, chief in Heart Lotus Hospice in Tzuchi General Hospital, and associate professor in the Department of Medical Humanities, Tzuchi University, etc.

- Bio-Taipei-Ying Wei Wang_Vietnamese

Ông Yingwei Wang

Tiến sĩ Yingwei Wang là Cục trưởng Cục Quản lý Nâng cao Sức khỏe, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Bắc – Trung Quốc. Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau như Tổng thư ký Bệnh viện Nâng cao Sức khỏe Đài Loan, Giám đốc Bệnh viện Tim Hoa Sen thuộc bệnh viện đa khoa Tzuchi, và là Phó Giáo sư giảng dạy tại Khoa Y khoa Nhân văn, Đại học  Tzuchi University, vv..

11.Thailan

- Bio-Thailand-PuangPen

Dr. PuangpenChanprasert

Dr. PuangpenChanprasert is Director, Center for International Cooperation, Department of Health, Ministry of Public Health, Thailand. She has been working in the field of health promotion and care for the elderly. She was advisor/resoure person to the Regional Director, WHO/SEARO for Expert Group Consultation on healthy ageing and long-term care of the elderly. 

- Bio-Thailand-PuangPen_Vietnamese

Bà Puangpen Chanprasert

Tiến sĩ Puangpen Chanprasert là Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Cục Y tế, Bộ Y tế Công cộng. Bà đã và đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sóc và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi. Bà cũng là cố vấn/ trợ lý cho Giám đốc văn phòng WHO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, của nhóm Chuyên gia tư vấn về già hóa và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi

12.UNFPA

- Bio-UNFPA-Astrid Bent

Ms. Astrid Bant

Astrid Bant is a dutch anthropologist and psychologist who studied in the Netherlands and New York. She has worked for the Dutch Government, the EU, UNIFEM, IWHC and UNFPA on development and human rights in Peru, Bolivia, Albania, Brazil. New York and Mozambique. Her areas of expertise are sexual and reproductive health and women's and indigenous issues. She has been with UNFPA for about 8 years.

Bio-astrid bant-UNFPA_Vietnamese

Bà Astrid Bant

Bà Astrid Bant là nhà nhân chủng học, nhà tâm lý học người Hà Lan. Bà đã tham gia học tập tại Hà Lan và New York. Bà đã có thời gian làm việc cho Chính phủ Hà Lan, liên minh Châu Âu, Quỹ phát triển phụ nữ Liên Hợp Quốc - UNIFEM, Liên minh Quốc tế vì Sức khỏe phụ nữ - IWHC và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc - UNFPA trong các lĩnh vực về phát triển và quyền con người tại Peru, Bolivia, Albania, Brazil, New York và Mozambique. Lĩnh vực chuyên môn của bà là Sức khỏe Sinh sản, Sức khỏe Tình dục và các vấn đề khác liên quan đến phụ nữ bản địa. Hiện tại bà đang làm việc tại UNFPA được 8 năm.

13.Vietnam

- Bio-Vietnam-Nguyen Dinh Cu

Professor Nguyen Dinh Cu

Professor, Dr. Nguyen Dinh Cu received Ph.D. in demography and economics of population from the University of Moscow in 1987.

He was the Director of the Institute of Population and Social Issues of the National Economics University, from 2003 to 2012. Since 2014 to present he has been chairing the Scientific Council of the Institute for Population, Family and Children studies.

Prof. Nguyen Dinh Cu is the author and co-author of more than 100 scientific works in the field of POPULATION AND DEVELOPMENT, including 35 books, published both in Vietnam and abroad. Professor Nguyen Dinh Cu is an scientist early studying on population aging in Vietnam. He is often invited to advise the policy and law making agencies of the Party and the State in the field of population.

- Bio-Vietnam-Nguyen Dinh Cu_Vietnamese

Giáo sư Nguyễn Đình Cử

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cử nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành dân số học và kinh tế dân số tại Trường đại học Tổng hợp Matxcơva năm 1987. Ông là Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội thuộc Trường đại học Kinh tế quốc dân, từ năm 2003 đến năm 2012. Từ năm 2014 đến nay ông là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện nghiên cứu Dân số, gia đình và trẻ em.

GS Nguyễn Đình Cử là tác giả và đồng tác giả của hơn 100 công trình nghiên cứu về lĩnh vực DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN, trong đó có 35 cuốn sách, được xuất bản trong và ngoài nước.  GS Nguyễn Đình Cử là nhà khoa học sớm nghiên cứu về già hóa dân số ở Việt Nam.

Ông thường được mời tham gia tư vấn cho các cơ quan hoạch định chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Dân số.

- Bio-Mr.Nguyen Van Tan

Mr. Nguyen Van Tan

Mr. Nguyen Van Tan is the Deputy General Director in-charge, General Office for Population Office and Family Planning (GOPFP), Viet Nam Ministry of Health. He has held many important positions, such as: Chief of the Office of Committee of Population, Families and Children; Deputy Director of Planning and Fiance Department, etc. Mr. Tan is a senior specialist who leads and participates in developing many policies and scientific topics on health, population, families and children in Viet Nam.

- Bio-Mr.Nguyen Van Tan_Vietnamese

Ông Nguyễn Văn Tân

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế. Ông Tân từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Chánh văn phòng Ủy ban Dân số, Gia đình, Trẻ em; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính… Ông Tân là chuyên viên cao cấp, chủ trì, tham gia xây dựng nhiều chính sách, nhiều đề tài khoa học về y tế dân số, gia đình, trẻ em của Việt Nam.

14.World Bank

- Bio-WB-Sebastian Eckardt 

- Mr.Sebastian Eckardt 

Sebastian Eckardt is the World Bank’s Lead Economist for Vietnam where he coordinates the Bank’s work on macroeconomics, trade, finance, agriculture, poverty and public sector reforms.

- Bio-WB-Sebastian Eckardt _Vietnamese

Ông Sebastian Eckardt

Tiến sĩ Sebastian Eckardt là Trưởng nhóm Kinh tế của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của Ngân hàng trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, thương mại, tài chính, nông nghiệp, giảm nghèo và cái cách công. 

15.WHO

- Bio-WHO-Britta Baer

Ms. Britta Monika Baer

She has worked with the World Health Organization since 2011, including the last four years as Technical Officer (gender, equity, human rights, and aging) in the WHO Regional Office for the Western Pacific in Manila, Philippines. 

- Bio-WHO-Britta Baer_Vietnamese

Bà Britta Monika Baer

Bà làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2011 và trong đã đảm nhiệm vị trí Cán bộ kỹ thuật được 4 năm của Văn phòng TCYTTG khu vực Tây Thái Bình Dương ở Manila, Philippines (chuyên về các lĩnh vực giới, bình đẳng, quyền con người và già hóa). 

16.HelpAge International in Viet Nam (HAI Vietnam)

- Bio-HAIVN-Tran Bich Thuy

Ms. Tran BichThuy

ThuyBich Tran is country director of HelpAge International in Viet Nam. She has 20 years of development work and 10 years in the area of aging and community – based care. She is one of the founders of a community based care model in Viet Nam (Intergenerational Self Help Club) which provides community-based appropriate, comprehensive, and affordable services for older people in Viet Nam.

- Bio-HAIVN-Tran Bich Thuy_Vietnamese

Bà Trần Bích Thủy

Bà Trần Bích Thủy hiện là Giám đốc Quốc gia của Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam. Bà Thủy đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển và có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực già hóa và chăm sóc dựa vào cộng đồng. Bà cũng là một trong những người sáng lập ra mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng tại Việt Nam (mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau) nhằm tạo cơ hội cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi đối với xã hội.

17.Vietnam National Committee on Ageing (VNCA)

- Bio-VNCA-Le Minh Giang

Ms. Le Minh Giang

Ms. Le Minh Giang is the Chief Administrator of the Vietnam National Committee on Ageing (VNCA). She had worked for the Vietnam National University, the National Programme on Reduction Poverty, and the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs.

- Bio-VNCA-Le Minh Giang_Vietnamese

Bà Lê Minh Giang

Bà Lê Minh Giang là Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Bà từng giảng dạy tại trường Đại học Quốc gia, và từng làm việc cho Chương trình Quốc gia giảm nghèo, và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

System

largeer