Chiến dịch tăng cường tiếp cận dịch vụ KHHGĐ - các bài viết về Chiến dịch tăng cường tiếp cận dịch vụ KHHGĐ, tin tức Chiến dịch tăng cường tiếp cận dịch vụ KHHGĐ

Lễ phát động Chiến dịch tăng cường tiếp cận dịch vụ KHHGĐ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 27/11/2023, tại Hòa Bình, Cục Dân số, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế và Chi cục Dân số -...