Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 BCĐQG Dân số và Phát triển

Thứ Năm, 11/04/2024 01:25 PM (GMT+7)

Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 11/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển.

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia; các chuyên gia về lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, dân số, an sinh xã hội, giới; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang.

Dưới đây là Thông báo của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế; ý kiến phát biểu của các chuyên gia, địa phương, bộ, ngành thành viên tham dự Hội nghị (Chi tiết trong file đính kèm).

Thanh Huyền

Cùng chuyên mục

Công văn số 588/CDS-TTGD ngày 18/6/2024 v/v Nội dung định hướng hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7

Công văn số 588/CDS-TTGD ngày 18/6/2024 của Cục Dân số gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Tải về

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thôn tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm...

Công văn số 347/CDS-TTGD v/v nội dung định hướng hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới (8/5)

Công văn số 347/CDS-TTGD ngày 22/4/2024 của Cục Dân số gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 BCĐQG Dân số và Phát triển

Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 11/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần...