Speaker list - Lý lịch khoa học diễn giả Hội thảo già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần NCT trong ASEAN

Thứ Ba, 17/11/2020 11:18 PM (GMT+7)

Lý lịch khoa học diễn giả tham gia Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao tuổi trong ASEAN - Speaker list of International workshop on strengthening of stakeholders cooperation in promoting active ageing and mental health in ASEAN.

Diễn giả/ Speaker English Tiếng Việt

Ông Trương Quốc Cường

Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam

Empty

Dr. Truong Quoc Cuong

Vice Minister of Health, SR. Viet Nam

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ths. BS. Nguyễn Doãn Tú

Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Việt Nam

  

Empty

Dr. Nguyen Doan Tu

General Director of General Office for Population and Family Planning, Ministry of Health, Viet Nam

Dr. Nguyen Doan Tu is General Director of General Office for Population and Family Planning, Ministry of Health. He completed Medical Doctor from Hanoi Medical University and got a Master Degree of Economic and Public Management from Solvay University and National Economics University. Dr. Tu participated in short term training courses on health international management, population science at Exeter University (UK), Karolinska Academy (Sweden), International Institute for Population Science (India). He worked at Ha Noi Saint Paul Hospital, Department of Policy, Planning and Finance, Department of Medical Equipment and Construction, Ministry of Health, National Committee of Population and Family Planning. He has many experiences in policy making, health program, population and development as well as its implementation and management.  Ông Nguyễn Doãn Tú hiện là Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế. Ông lấy bằng Bác sỹ Y khoa tại Đại học Y Hà Nội và có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công của Đại học Solvay và Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông từng tham gia nhiều khóa đào tạo về quản lý quốc tế y tế, khoa học dân số tại Đại học Exeter (Anh), Học viện Karolinska (Thụy Điển), Viện Khoa học Dân số Quốc tế (Ấn Độ). Ông đã từng công tác tại Bệnh viện SaintPaul Hà Nội, Vụ Chính sách, Kế hoạch và Tài chính, Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách, chương trình y tế, dân số và phát triển cũng như việc tổ chức thực hiện và quản lý chương trình.
 

Ông Takeshi Kasai

Giám đốc Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương

Empty

Dr. Takeshi Kasai

WHO Regional Director for the Western Pacific

 Dr. Takeshi Kasai began his term as WHO Regional Director for the Western Pacific in 2019. He has worked for WHO for more than 15 years, and was Director of Programme Management, the No. 2 position at the WHO Regional Office for the Western Pacific. As a Technical Officer and later as the Director of the Division of Health Security at the Regional Office, he was instrumental in developing and implementing the Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases and Public Health Emergencies, which guides Member States in preparing for and responding to public health emergencies. He also served as the WHO Representative in Viet Nam from 2012 to 2014, and in 2014 received the For the People’s Health Medal from the Government. Dr Kasai received a master’s degree in public health from London School of Hygiene & Tropical Medicine in the mid-1990s.  Ông Takeshi Kasai bắt đầu nhiệm kỳ Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương vào năm 2019. Ông đã làm việc cho WHO trong hơn 15 năm và từng là Giám đốc quản lý chương trình, vị trí số 2 tại Văn phòng WHO khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Trong vai trò một cán bộ kỹ thuật và sau đó là Giám đốc Bộ phận An ninh Y tế tại Văn phòng Khu vực, Ông đã đóng góp vào việc phát triển và thực hiện Chiến lược Châu Á Thái Bình Dương về các bệnh mới nổi và các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, hướng dẫn các quốc gia thành viên chuẩn bị và ứng phó với các vấn đề này. Ông cũng là Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2014, và năm 2014 được Chính phủ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân. TS. Kasai nhận bằng Thạc sĩ Y tế công cộng từ Trường Vệ sinh dịch tễ &Y học nhiệt đới London vào giữa những năm 1990.
 

GS. Yasuhiro Yamada

Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch ERIA về các vấn đề tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV)

Empty

Prof. Yasuhiro Yamada

President of ERIA on CLMV Affairs

 Mr. Yasuhiro Yamada is a Special Assistant to the President of ERIA on CLMV Affairs, and a Visiting Professor of Advanced Institute for Industrial Technology in Tokyo, Japan since 2011. Previously, he worked for Japan External Trade Organization (JETRO) from 1972 to 2015. During his tenure in JETRO, he held several important positions such as President of Bangkok Research Centre (2011-2015), Executive Vice President (2009-2011), Director General of Overseas Research Department (2000-2003) and Managing Director of JETRO Hanoi Office (2003-2004). Prof. Yasuhiro Yamada graduated from Osaka University of Foreign Studies in 1972.    Ông Yasuhiro Yamada là Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch ERIA về các vấn đề tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV), và là Giáo sư thỉnh giảng của Viện nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp ở Tokyo, Nhật Bản từ năm 2011. Trước đây, ông đã làm việc cho Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) từ năm 1972 đến 2015. Trong nhiệm kỳ của mình tại JETRO, ông đã giữ một số vị trí quan trọng như Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Bangkok (2011-2015), Phó chủ tịch điều hành (2009-2011), và Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài (2000-2003). Ông Yasuhiro Yamada tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Osaka năm 1972.
 

TS. Naomi Kitahara

Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam

Empty

Dr. Naomi Kitahara

UNFPA Representative in Viet Nam

 

Ms. Naomi Kitahara, a Japanese national, has officially taken up duty as the UNFPA Representative in Viet Nam in September 2019. Prior to the appointment in Viet Nam, she served as UNFPA Representative in Mongolia for more than five years, bringing more than 23 years of experience in international development, including UNFPA in Zambia, New York, South Africa, Mongolia and UNDP in Mozambique and Malawi.

Ms. Kitahara holds a Master in Business Administration from the University of Warwick, Coventry, UK. She also holds a Master of Science in Demography from the London School of Economics and Political Science, University of London, UK

 

Bà Naomi Kitahara, quốc tịch Nhật Bản, đã chính thức nhiệm kỳ làm Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam từ ngày 1/9/2019. Trước khi đến làm việc tại Việt Nam, Bà Kitahara đã làm Trưởng đại diện UNFPA tại Mông Cổ trong vòng hơn 5 năm và đã có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển quốc tế tại UNFPA Zambia, New York, Nam Phi, Mông Cổ, UNDP tại Mozambique và Malawi.

Bà Kitahara tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh từ trường Đại học Warwick, Coventry, Vương quốc Anh. Bà cũng tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Nhân khẩu học từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn, Đại học Luân Đôn, Vương quốc Anh.   


Dr. Kidong Park

World Health Organization  Representative to Viet Nam

Empty

TS. Kidong Park

Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

 

Dr. Kidong Park assumed the role of World Health Organization (WHO) Representative to Viet Nam in 2017. He has extensive experience in global health, health policy and management, and strategic planning and evaluation. His international career in public health spans from high level representative roles to technical work on communicable disease control and health system strengthening. Before joining WHO in Viet Nam, he worked at WHO Regional Office for the Western Pacific as the head of the Country Support Unit.

Dr. Park is a medical doctor and holds a Masters and PhD in Health Policy and Medicine from Seoul National University College of Medicine.

 

Tiến sỹ Kidong Park nhậm chức Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam 2017. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế toàn cầu, chính sách y tế và quản lý, lập kế hoạch chiến lược và đánh giá. TS. Park có kinh nghiệm quốc tế nhờ công tác nhiều năm trong lĩnh vực y tế công cộng, bao gồm cả việc nắm giữ những vai trò đại diện cao cấp cũng như tham gia các công việc kỹ thuật về lĩnh vực phòng chống các bệnh lây truyền và củng cố hệ thống y tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Đại diện tại WHO Việt Nam, ông cũng đã giữ cương vị Trưởng bộ phận hỗ trợ văn phòng nước thành viên của WHO tại văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tiến sĩ Park có bằng bác sỹ, bằng thạc sỹ và tiến sỹ về chính sách y tế và y học của Đại học Y thuộc Đại học quốc gia Seoul.

 

Ms. Iwama Nozomi

Representative of JICA Vietnam Office

Empty

Bà Iwama Nozomi

Phó trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam

 Ms. Iwama Nozomi is Senior Representative of JICA Vietnam Office. She graduated from Tokyo University, Department of Economics and got Master's Degree in Public Administration in International Development, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. She has been working in JICA Vietnam Office since 2017, in charge of overall operation of the office and directly managing portfolio in health and governance sectors, finance, general affairs and so on. Prior assignment to Vietnam, she had experienced different positions in JICA Headquarters such as Director of Planning and ASEAN Partnership Division, Southeast Asia and Pacific Department.  Bà Iwama Nozomi là Phó trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam. Bà tốt nghiệp khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Tokyo và nhận bằng Thạc sĩ về Quản lý hành chính công trong Phát triển Quốc tế, Trường Chính sách Công John F. Kennedy, Đại học Harvard. Bà bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ năm 2017, quản lý hoạt động của toàn bộ văn phòng và trực tiếp phụ trách các hoạt động trong lĩnh vực y tế và quản trị nhà nước, tài chính, hành chính… Trước khi sang Việt Nam, bà đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại trụ sở JICA như Giám đốc Phòng Kế hoạch và Đối tác ASEAN – Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
 

Prof. Rintaro Mori

Regional Advisor on Population Ageing and Sustainable Development at UNFPA Asia-Pacific Office

Empty

GS. Rintaro Mori

Cố vấn khu vực về Già hóa dân số và Phát triển bền vững tại Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc – UNFPA Châu Á-Thái Bình Dương

 Prof. Rintaro Mori is Regional Advisor on Population Ageing and Sustainable Development at UNFPA Asia-Pacific Office. After paediatric training in Japan, he practiced in Australia, Nepal and the UK as a senior peadiatrician and studied epidemiology/public health at the London School of Hygiene &Tropical Medicine before involved in guideline development for NICE, UK. He has also actively been involved in research/aid-works in Madagascar, Bangladesh and Mongolia, as well as research in health systems and women’s and children’s health at the both national and global level. He was appointed as Director of Department of Health Policy at the National Center for Child Health and Development and Professor in Health Policy for Families and Children at Kyoto University, where he pursed his research on the life-course approach to achieve sustainable social and health care systems in the context of population ageing since 2012, before taking up his current role in 2018.   Giáo sư Rintaro Mori hiện đang làm cố vấn khu vực về Già hóa dân số và Phát triển bền vững tại Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Sau khi được đào tạo về nhi khoa ở Nhật Bản, Ông Mori đã hành nghề ở Úc, Nê-pan, và Anh như một bác sỹ Nhi khoa cấp cao và nghiên cứu về dịch tễ học/sức khỏe cộng đồng tại trường Đại Học London về Vệ sinh và Y học Nhiệt đới trước khi tham gia vào hướng dẫn phát triển cho NICE, Anh. Ông Mori cũng tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu/công tác hỗ trợ ở Madagascar, Bangladesh và Mông Cổ, cũng như nghiên cứu về hệ thống y tế và sức khỏe của trẻ em và phụ nữ ở cấp quốc gia và toàn cầu. Ông được bổ nhiệm là Vụ trưởng Vụ Chính sách Y tế tại Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Phát triển của Trẻ và là Giáo sư về Chính sách Y tế cho Gia đình và Trẻ em tại Đại học Kyoto, nơi Ông theo đuổi nghiên cứu của mình về tiếp cận theo hướng vòng đời để hoàn thành các hệ thống chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững trong bối cảnh già hóa dân số từ năm 2012, trước khi đảm nhiệm vai trò hiện nay vào năm 2018. 
 

BS. Nguyễn Xuân Trường

Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế

Empty

Dr. Nguyen Xuan Truong

Director of Population Structure and Quality Department, General Office for Population - Family Planning, Ministry of Health

 Dr. Nguyen Xuan Truong is the Director of Population Structure and Quality Department, General Office for Population - Family Planning (GOPFP), Ministry of Health. He has gotten BA of medical doctor at Thai Binh Medical University, BA of Political theory (Advanced level in political theory) at Ho Chi Minh National Academy of Politics. Mr. Truong is currently a member of the scientific council of GOPFP. Mr. Truong has 27 years of experience in the field of population, 10 years of working in dapting to population ageing and health care for older persons. He participates in developing many reports and programs on population ageing and health care for older persons.  Bác sỹ Nguyễn Xuân Trường hiện là Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế. Ông nhận bằng Bác sỹ y khoa tại Đại học Y Thái Bình, cử nhân Chính trị (Cao cấp lý luận chính trị) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Trường hiện là thành viên Hội đồng Khoa học của Tổng cục Dân số-KHHGĐ. Ông Trường có 27 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dân số, 10 năm kinh nghiệm trong công việc thích ứng với già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ông tham gia xây dựng nhiều báo cáo, chương trình về già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Dr. Osuke Komazawa

Special Advisor to the President for Healthcare and Long-term Care Policy for Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

Empty

TS. Osuke Komazawa

Cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch về Chính sách chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn của Viện nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA).

 

Dr. Osuke Komazawa is the Special Advisor to the President for Healthcare and Long-term Care Policy for Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). He belongs to the Healthcare Unit of ERIA, which was established in 2017 to promote research and policy recommendations on population ageing and long-term care. Since his appointment to ERIA, he has launched several research projects, such as a longitudinal survey of older people in the Philippines and Viet Nam. Dr. Komazawa graduated from the Medical School of Tohoku University in 2000 and obtained his PhD in medical science in 2013 from Nagasaki University. He began working for Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan in 2015 and was posted to ERIA in 2017.

 Tiến sỹ Osuke Komazawa là cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch về Chính sách chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn của Viện nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA). Ông thuộc Đơn vị chăm sóc sức khỏe của ERIA, được thành lập vào năm 2017 để thúc đẩy nghiên cứu và khuyến nghị chính sách về già hóa dân số và chăm sóc dài hạn. Kể từ khi làm việc tại ERIA, ông đã khởi động một số dự án nghiên cứu như nghiên cứu dọc về người cao tuổi và sức khỏe ở Philippines và Việt Nam. Ông Komazawa tốt nghiệp Trường Y của Đại học Tohoku năm 2000 và lấy bằng Tiến sĩ Y khoa năm 2013 tại Đại học Nagasaki. Ông bắt đầu làm việc cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vào năm 2015 và chuyển sang ERIA vào năm 2017.
 

Dr. Hiromasa Okayasu

Coordinator, Healthy Ageing at Healthy Ageing, Data Strategy and Innovation (DSI), the Regional Office for Western Pacific (WPRO), WHO

Empty

TS. Hiromasa Okayasu

Cán bộ điều phối, phụ trách về Già hóa khỏe mạnh, Phòng Chiến lược Dữ liệu và Đổi mới, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRO)

 Dr. Hiromasa Okayasu is a Coordinator, Healthy Ageing at Healthy Ageing, Data Strategy and Innovation (DSI), the Regional Office for Western Pacific (WPRO), WHO. Since he joined in the WHO in 2018, he served as a team leader, Product Development and Innovation, at Polio Eradication, WHO HQ, and as a Coordinator, WHO Mekong Malaria Elimination (MME) Programme, in WHO Cambodia Office. Prior to WHO, he has worked as a management consultant at McKinsey and Company in Tokyo, Japan and New Jersey, USA. He earned MD from Keio University, Japan (1999) and MBA from Stanford University (2005).  Ông Hiromasa Okayasu là cán bộ điều phối, phụ trách về Già hóa khỏe mạnh, Phòng Chiến lược Dữ liệu và Đổi mới (DSI), Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRO). Kể từ khi gia nhập WHO vào năm 2018, Ông đã từng là Trưởng nhóm Phát triển và Đổi mới, Bộ phận Xóa bỏ bệnh bại liệt tại Trụ sở chính của WHO, và là Điều phối viên Chương trình Loại trừ sốt rét ở khu vực Mekong (MME) của Văn phòng WHO Campuchia. Trước khi gia nhập WHO, ông đã từng là cố vấn quản lý tại McKinsey and Company ở Tokyo, Nhật Bản và New Jersey, Hoa Kỳ. Ông có bằng Thạc sỹ tại Đại học Keio, Nhật Bản (1999) và bằng Đại học tại Đại học Stanford (2005).
 

TS. Nguyễn Bích Ngọc

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Empty

Dr. Nguyen Bich Ngoc

Deputy Director of Center of Training and Direction of Healthcare activity, National Geriatric Hospital

 Dr. Nguyen Bich Ngoc is currently Deputy Director of Center of Training and Direction of Healthcare activity, National Geriatric Hospital. She received her medical doctor and master degrees at the Hanoi Medical University, and her Ph.D in Sociological Hygiene and Health Organization at the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE). She has 15 years of experience in the field of geriatric. She has organized geriatric training courses for medical staffs, participated in researches at ministerial and National level, developing policy for older people and pilot long-term health care model for the elderly in the community She also participated in writing Chapter V of the Joint Annual Health Review (JAHR 2016). She is currently participating in a project to support family caregivers of dementia people in the community.  Tiến sỹ Nguyễn Bích Ngọc hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Bà nhận bằng Bác sĩ và Thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội, và bằng Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bà có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lão khoa. Bà tham gia tổ chức các khóa đào tạo về lão khoa cho cán bộ y tế tại các tỉnh thành trong cả nước, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, tham gia các hoạt động xây dựng chính sách trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, tham gia xây dựng thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi tại cộng đồng. Bà cũng tham gia viết Chương V của báo cáo Tổng quan ngành y tế năm 2016. Bà hiện đang tham gia dự về hỗ trợ người chăm sóc trong gia đình bệnh nhân sa sút trí tuệ tại cộng đồng.
 

Dr. Noraliza binti Noordin Merican

Senior Principal Assistant Director, Head of Elderly Health Sector in Family Health Development Division, Ministry of Health,  Malaysia

Empty

TS. Noraliza binti Noordin Merican

Trợ lý Bộ trưởng, Trưởng bộ phận Sức khỏe người cao tuổi, Vụ Phát triển sức khỏe gia đình, Bộ Y tế Malaysia

 Dr. Noraliza binti Noordin Merican is a public Health Physician and currently posted as Senior Principal Assistant Director, Head of Elderly Health Sector in Family Health Development Division, Ministry of Health Malaysia. She involved in various technical committee regarding elderly health policy development and research such as National Older Person Policy Technical Committee, Regulations Drafting Committee for Private Aged Healthcare Facilities and Services Act 2018, Technical Working Committee Preparation Towards An Aged Nation By 2030, Technical Working Committee for The Establishment Of A Special Act For Seniors In Malaysia, Technical Committee for Diagnostic Study to Form an Integrated and Sustainable Long-Term Elder Care Model in Malaysia, Elderly Health Technical Committee, and Quality Life Care Committee Under The National Council For The Disabled.  Tiến sỹ Noraliza binti Noordin Merican là Bác sĩ Y tế công cộng và hiện đang giữ chức vụ Trợ lý Bộ trưởng cấp cao, Trưởng bộ phận Sức khỏe Người cao tuổi thuộc Vụ Phát triển sức khỏe gia đình, Bộ Y tế Malaysia. Bà tham gia vào nhiều ủy ban kỹ thuật liên quan đến nghiên cứu và phát triển chính sách sức khỏe người cao tuổi như Ủy ban Kỹ thuật chính sách người cao tuổi Quốc gia, Ủy ban Soạn thảo quy định về Đạo luật dịch vụ và cơ sở y tế cho người cao tuổi tư nhân 2018, Ủy ban Kỹ thuật chuẩn bị hướng tới quốc gia già hóa vào năm 2030, Ủy ban Công tác kỹ thuật về thành lập đạo luật đặc biệt dành cho người cao tuổi ở Malaysia, Ủy ban Kỹ thuật về nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi dài hạn tích hợp và bền vững ở Malaysia, Ủy ban Kỹ thuật sức khỏe người cao tuổi và Ủy ban Chăm sóc cuộc sống chất lượng thuộc Hội đồng quốc gia về người khuyết tật.
 

Dr. Martin Vandendyck

Technical Leader for the Mental Health and Substance Abuse programme of the World Health Organization Regional Office for the Western Pacific

Empty

TS. Martin Vandendyck

Trưởng nhóm Kỹ thuật của Chương trình Sức khỏe tâm thần và Lạm dụng chất gây nghiện, Văn phòng Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Tây Thái Bình Dương

 Mr. Martin Vandendyck is currently the Technical Lead for the Mental Health and Substance Abuse programme of the World Health Organization Regional Office for the Western Pacific. He is supporting the implementation of the Global action plan on the public health response to dementia 2017 – 2025 in the Western Pacific Region.      Mr Vandendyck also served as a Mental and Neurological Health Officer in several WHO Country Offices in low and middle income countries. In addition, Mr Vandendyck worked in residential services for people with severe and profound intellectual disabilities and in community services for children with cerebral palsy in Belgium.  Ông Martin Vandendyck hiện là Trưởng nhóm Kỹ thuật của Chương trình Sức khỏe tâm thần và Lạm dụng chất gây nghiện của Văn phòng Khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Tây Thái Bình Dương. Ông đang hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch hành động toàn cầu về ứng phó của y tế cộng đồng đối với bệnh sa sút trí tuệ giai đoạn 2017 - 2025 tại Khu vực Tây Thái Bình Dương. Ông Vandendyck cũng từng là cán bộ về Sức khỏe tâm thần và Thần kinh tại một số Văn phòng đại diện của WHO tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Ngoài ra, Ông Vandendyck đã làm việc về các dịch vụ cư trú cho những người bị thiểu năng trí tuệ nặng và hoàn toàn và về các dịch vụ cộng đồng cho trẻ em bại não ở Bỉ.
 

PGS.TS.BS Hồ Thị Kim Thanh

Trưởng Bộ môn Y học gia đình – Đại học Y Hà Nội; Giám đốc Trung tâm đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

Empty

Ass. Prof. MD Ho Thi Kim Thanh

Head of Family Medicine Department, Hanoi Medical University; Director of Education – Community Health Care Center, Hanoi Medical University Hospital

 Ass. Prof. MD Ho Thi Kim Thanh is currently Head of family Medicine Department, Hanoi Medical University, Director of Education – Community Health Care Center, Hanoi Medical University Hospital. She graduated general doctor in 1997, Resident doctor in 2001, and PhD in 2013 in HMU. Dr. Thanh had 20 working years in National geriatric hospital and was Vice Head of Department of Geriatrics, HMU. She is recently member ofVietnam Association of Aging, Hanoi Society of Diabetes and Endocrinology, Viet Nam Osteoporosis Society, Viet Nam association of family physicians. She is also member of Compilation Boards and Approval boards of various fields such as ageing, Internal Medicine, Endocrinology, community health care, non-communicable diseases, health network development. She has involved in writing and editing more than 20 textbooks and reference books. She has published more than 60 articles in Viet Nam and international journals.   PGS.TS.BS Hồ Thị Kim Thanh hiện là Trưởng Bộ môn Y học gia đình – Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế. Bà Thanh tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa năm 1997, bác sỹ nội trú chuyên ngành Nội năm 2001 tại Trường ĐHY Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sỹ Y khoa năm 2013. Bà Thanh có 20 năm công tác tại Bệnh viện lão hoa trung ương, và từng là Phó trưởng bộ môn lão khoa. Bà hiện là thành viên và thường vụ ban chấp hành các hội chuyên môn như Hội Lão khoa Việt Nam, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Hà Nội, Hội Loãng xương, Hội Bác sỹ gia đình Việt Nam. Bà tham gia các Hội đồng biên soạn và duyệt các Hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực Lão khoa, Nội khoa, Nội tiết, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Các bệnh không lây nhiễm, Phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Bà tham gia viết và chủ biên hơn 20 sách giáo khoa, sách tham khảo; Tham gia nghiên cứu khoa học và có  hơn 60 bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Dr. Sakarn Bunnag

Director of the Institute of Geriatric Medicine, Ministry of Public Health, Thailand Lan

Empty

TS. Sakarn Bunnag

Giám đốc Viện Y học Lão khoa, Bộ Y tế công cộng Thái Lan

 Dr. Sakarn Bunnag is currently serving as the director of the Institute of Geriatric Medicine. He is also the project manager of the establishment of ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI), an intergovernmental organization of ASEAN member states. The mission of the Institute of Geriatric Medicine is to advocate the policies for elderly health care to the ministry of Public Health, to do research, innovation, health service model development, technology assessment and support the capacity building of health workforce for the elderly care in Thailand.  Tiến sỹ Sakarn Bunnag hiện đang là Giám đốc Viện Y học Lão khoa. Ông cũng là người quản lý dự án thànhlập Trung tâm Đổi mới và Già hóa tích cực ASEAN (ACAI), một tổ chức liên chính phủ của các quốc gia thành viên ASEAN. Nhiệm vụ của Viện Lão khoa là vận động chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho Bộ Y tế Thái Lan, nghiên cứu, đổi mới, phát triển mô hình dịch vụ y tế, đánh giá công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng y tế chăm sóc người cao tuổi tại Thái Lan.
 

MD. MPH Vu Cong Nguyen

Deputy Executive Director of the Institute of Population, Health and Development in Vietnam

Empty

Ths. BS. Vũ Công Nguyên

 Phó Viện trưởng điều hành Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển tại Việt Nam

 MD. MPH Vu Cong Nguyen is the Public Health Physician and the Founder, Deputy Executive Director of the Institute of Population, Health and Development in Vietnam. Dr Nguyen completed his MD at Hanoi Medical University in 1993 and got his MPH in Brown University, USA in 2005. In recent years, his researches focus on NCDs, community based mental health services and application of e-Health to improve health. He is currently the local Principal Investigator of the mental health research project funded by CIHR and the PI for the longitudinal study on Aging and Health in Vietnam (funded by ERIA) and Co-I of various NIH funded research projects in Vietnam. He was appointed as the Adjunct Professor of the Faculty of Health Science of the Simon Fraser University, Vancouver – Canada for the period 2020-2023.   Thạc sỹ, Bác sỹ Vũ Công Nguyên là bác sĩ đa khoa chuyên về mảng y tế dự phòng. Ông là sáng lập viên và là Phó Viện trưởng điều hành Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển tại Việt Nam. Bác sỹ Nguyên tốt nghiệp bác sỹ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 1993 và lấy bằng Thạc sĩ Y tế công cộng tại Đại học Tổng hợp Brown, Hoa Kỳ năm 2005. Trong các năm gần đây, các nghiên cứu của bác sỹ Nguyên tập trung vào mảng bệnh không lây nhiễm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng và ứng dụng y tế điện tử để nâng cao sức khỏe. Ông hiện là nghiên cứu viên chính của Nghiên cứu sức khỏe tâm thần được tài trợ bởi Viện Y khoa Canada (CIHR) và Nghiên cứu dọc về người cao tuổi và sức khỏe tại Việt Nam do ERIA tài trợ. Ông còn là đồng nghiên cứu viên trong một số nghiên cứu khác được tài trợ từ Viện Y khoa Hoa Kỳ (NIH). Bác sỹ Nguyên được trường Khoa học sức khỏe, Đại học Simon Fraser, Canada mời làm giáo sư thỉnh giảng giai đoạn 2020-2023. 
 

Dr. Siti Munawwarah Awang Tarif

Health Education Officer at the Health Promotion Centre, Ministry of Health, Brunei Darussalam

Empty

BS. Siti Munawwarah Awang Tarif

Cán bộ mảng Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Tăng cường sức khỏe, Bộ Y tế Brunei Darussalam

 Dr. Siti Munawwarah Awang Tarif graduated with a B.Sc (Honours) in Nutrition and Food Science and Master of Public Health from the University of Nottingham, UK. Currently, she works as a Health Education Officer at the Health Promotion Centre, Ministry of Health, Brunei Darussalam. Her job scope covers various tasks in promoting health in the population including advocating, empowering and educating the public on the importance of healthy lifestyle and healthy ageing. She was selected as one of the 2nd cohort of the Brunei’s Top 100 Leaders in 2017 and was the recipient for the Spring 2016 Young South East Asian Leadership Initiative (YSEALI). She had done her professional placement in Harris County of Public Health, Houston, Texas, US. She has been appointed as Committee member for the Industry Advisory Committee for Food Science and Technology Programme Area (IAC-FST) from University Technology Brunei Darussalam.   Bác sỹ Siti Munawwarah Awang Tarif nhận bằng cử nhân về Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm và bằng cao học về Y tế công cộng tại Đại học Tổng hợp Nottingham, Vương quốc Anh. Hiện tại, bà phụ trách mảng Giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Tăng cường sức khỏe, Bộ Y tế Brunei. Phạm vi công việc của bà trong công tác tăng cường sức khỏe thuộc lĩnh vực dân số bao gồm vận động, trao quyền và giáo dục công chúng về tầm quan trọng của lối sống lành mạnh và già hóa khỏe mạnh. Năm 2017, bà được chọn là 100 nhà lãnh đạo hàng đầu thuộc thế hệ thứ hai của Bunei và nhận giải Sáng kiến Lãnh đạo trẻ khu vực Đông Nam Á mùa xuân 2016 (YSEALI). Bà đã từng làm việc tại Trung tâm Y tế công cộng, quận Harris, Houston, Texas, Mỹ. Bà cũng là thành viên của Hội Dinh dưỡng Y tế Công cộng Thế giới. Bà được bầu làm thành viên Ủy ban Tư vấn ngành của Chương trình Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Tổng hợp Công nghệ Brunei Darussalam.
 

Dr. Tran Doan Lam

General Director and Chief-Editor of Thế Giới Publisher and Journal of Vietnamese Studies

TS. Trần Đoàn Lâm

Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế Giới và Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam thuộc Nhà xuất bản Thế Giới

Empty
 Dr. Tran Doan Lam is currently General Director and Chief-Editor of Thế Giới Publisher and Journal of Vietnamese Studies. The Thế Giới Publisher has operated for 63 years and is a unit under the Vietnam Ministry of Culture, Sports and Tourism, publish publications in foreign languages and in Vietnamese on different aspects of Vietnam society and culture.Dr. Lam is also engaged in research works, writing and translation. His interest covers Vietnamese culture, externally-oriented information and communication, publishing and foreign regulations. He has been supervisor for 3 successful MA candidates. He is also a member of scientific committees. In addition, he is regularly invited to talk about Vietnamese culture to foreigners and Vietnamese  Tiến sỹ Trần Đoàn Lâm hiện đang là Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế Giới và Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam thuộc Nhà xuất bản Thế Giới. Nhà xuất bản Thế Giới với 63 năm hoạt động, là một đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, chuyên xuất bản ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt. TS. Lâm không chỉ làm công tác quản lý mà còn tham gia nghiên cứu, viết báo, soạn sách và dịch thuật. Lĩnh vực quan tâm của ông bao gồm Văn hóa Việt Nam, xuất bản - báo chí và quan hệ đối ngoại. TS. Lâm đã hướng dẫn thành công 3 thạc sĩ. Ông cũng là thành viên của một số hội đồng nghiệm thu các đề tài khoa học. Ngoài ra, ông thường được mời nói chuyện về văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài và người Việt.
 

PGS. TS. Nguyễn Quang Minh

Giảng viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng

Empty

Ass. Prof. PhD Nguyen Quang Minh

Lecturer and researcher, Faculty of Architecture and Planning - the National University of Civil Engineering, Viet Nam

 Nguyen Quang Minh is a university lecturer and researcher currently working at the Faculty of Architecture and Planning - the National University of Civil Engineering (NUCE), Viet Nam. He holds a B.Arch and an M.Arch from the NUCE. After graduation, he started to practise as an architect at the Ministry of Construction and then studied for a PhD programme at Bauhaus University Weimar in Germany (PhD degree - magna cum laude - was conferred in 2010). His main research interests include urban ecology, sustainable urban development, green and energy-efficient buildings and affordable/social housing. He was awarded the associate professorship in 2019 by the State Council.  Ông Nguyễn Quang Minh là giảng viên đại học, nhà nghiên cứu hiện đang công tác tại Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Đại học Xây dựng, Việt Nam. Ông Minh có bằng Cử nhân kiến trúc và bằng Thạc sỹ kiến trúc do Đại Học Xây dựng cấp. Sau khi tốt nghiệp, Ông đã bắt đầu làm kiến trúc sư tại Bộ Xây dựng và sau đó theo học chương trình Tiến sĩ tại Đại học Bauhaus Weimar, Đức (Bằng Tiến sĩ – Bằng xuất sắc - được cấp năm 2010). Các đề tài quan tâm nghiên cứu chính của Ông bao gồm sinh thái đô thị, phát triển đô thị bền vững, các tòa nhà xanh và tiết kiệm năng lượng và nhà ở xã hội/nhà ở có khả năng chi trả. Ông được Hội đồng cấp Nhà nước phong học hàm Phó giáo sư năm 2019.

Ms. Tran Bich Thuy

Country Director of HelpAge International in Vietnam

Empty

Bà Trần Bích Thủy

Giám đốc quốc gia của HelpAge International tại Việt Nam

 Ms. Tran Bich Thuy is the country director of HelpAge International in Vietnam. She holds a master degree of development management by Asian Institute of Management (AIM). She has 20 years working in the development area and of those 10 years working in the area of ageing. She is one of the founders of community based, appropriate, comprehensive and affordable model in Vietnam, so called Intergenerational Self Help Club (ISHC). Ms.Thuy was also a member of the consultant teams to develop Vietnam 2016 Joint Action Health Review report on healthy ageing. She was also the member of General Office for Population and Family Planning’s (under Ministry of Health)Technical Working Group to develop the national proposal on health care for older people which has just been approved by the Prime Minister in Oct 2020.  Bà Trần Bích Thủy là Giám đốc quốc gia của HelpAge International tại Việt Nam. Bà có bằng thạc sĩ quản lý phát triển của Học viện Quản lý Châu Á (AIM). Bà đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển và trong 10 năm đó làm việc trong lĩnh vực già hóa. Bà là một trong những người sáng lập mô hình dựa vào cộng đồng, phù hợp, toàn diện và hợp túi tiền tại Việt Nam, được gọi là Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (ISHC). Bà Thủy cũng là thành viên của nhóm tư vấn xây dựng báo cáo về già hóa khỏe mạnh của Đánh giá sức khỏe chung của Việt Nam 2016. Bà cũng là thành viên của Nhóm kỹ thuật của Tổng cục Dân số-KHHGĐ (thuộc Bộ Y tế) để xây dựng Đề án quốc gia về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2020.

Dr. Onechanh Keosavanh

Deputy Director of Hygiene and Health Promotion (DHHP), Ministry of Health, Lao PDR

Empty

TS. Onechanh Keosavanh

Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh và Tăng cường sức khỏe, Bộ Y tế, CHDCND Lào

 Dr. Onechanh Keosavanh is Deputy Director of Hygiene and Health Promotion (DHHP), Ministry of Health, Lao PDR. Previously, he worked as deputy director of National Center for Laboratory and Epidemiology (NCLE), Environmental Health Division, Department of Hygiene and Prevention, MoH. Dr. Keosavanhgraduated with medical assistant degree at Medical and Technology College, Vientiane in 1981, then he completed Medical Doctor at Medical University of Lao PDR in 2000 and got his Master of Public Health in University of Health Sciences of Lao PDR in 2013.   Tiến sỹ Onechanh Keosavanh là Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh và Tăng cường sức khỏe, Bộ Y tế, CHDCND Lào. Trước đó, ông từng là Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm và Dịch tễ Trung ương, Phòng Y tế môi trường, Cục Vệ sinh và Phòng bệnh, Bộ Y tế. Bác sĩ Keosavanh tốt nghiệp Y sĩ tại Trường Cao đẳng Y tế và Công nghệ, Viêng Chăn năm 1981, sau đó ông tốt nghiệp Y sĩ tại Đại học Y khoa CHDCND Lào năm 2000 và lấy bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng tại Trường Đại học Y khoa, CHDCND Lào năm 2013.
 

Dr. Ha Thi Minh Duc

Deputy Director, Department of International Cooperation, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, Viet Nam

Empty

TS. Hà Thị Minh Đức

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam

 Ms. Ha Thi Minh Duc, PhD in economic management, is the Deputy Director of the Department of International Cooperation under the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs of Viet Nam. She has been holding her post for 6 years after working for several years in some international development agencies including the International Labour Organization in Viet Nam. Ms. Duc is in charge of the overall ASEAN cooperation in her Department, including the issues of labour and migrant workers, social welfare and development, women, children, persons with disabilities and older persons. She has been acting as the Leader of Viet Nam delegates to the ASEAN Senior Official Meetings on Social Welfare and Development (SOMSWD), ASEAN Committee on Women (ACW) and has also been nominated as the representative of child rights of Viet Nam to the ASEAN Commission on the Protection and Promotion of the Rights of Women and Children (ACWC) since 2016.   Bà Hà Thị Minh Đức, Tiến sĩ quản lý kinh tế, hiện giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam. Bà đã giữ chức vụ của mình được 6 năm sau khi làm việc nhiều năm tại một số cơ quan phát triển quốc tế bao gồm Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam. Bà Đức phụ trách tổng thể hợp tác ASEAN trong Bộ của bà, bao gồm các vấn đề về lao động và lao động nhập cư, phúc lợi xã hội và phát triển, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi. Bà đã từng là Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD), Ủy ban ASEAN về Phụ nữ (ACW) và được đề cử là đại diện về quyền trẻ em của Việt Nam tại Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) từ năm 2016
 

Mr. Ryo Tsujimoto 

Partner at Deloitte Asia-Pacific

Empty

Ông Ryo Tsujimoto

Phó Tổng Giám đốc Deloitte Châu Á – Thái Bình Dương

 Mr. Ryo Tsujimoto is a Partner at Deloitte Asia-Pacific and the Country Leader for Infrastructure & Capital Projects (I&CP) Advisory Services at Deloitte Tohmatsu Group Japan. With more than 20 years of experience, he works closely with International Donor Organisations (IDOs) and governmental agencies to support the private sector developments in emerging markets, including social infrastructure and healthcare sectors throughout the world, most notably in Japan, Southeast Asia, Africa and Europe. Since 2018, Mr.Tsujimoto has been seconded to Deloitte South East Asia (based in Hanoi) to support various infrastructure investment and development projects in the region. He is also supporting the introduction of private sector’ best practices and experiences in elderly care business in Japan to SEA markets. Mr. Tsujimoto graduated with a Master of Arts degree in Political Science and International Relations from the Graduate School of Waseda University, Japan.   Ông Ryo Tsujimoto là Phó Tổng Giám đốc Deloitte Châu Á – Thái Bình Dương và là Lãnh đạo Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư vốn và cơ sở hạ tầng của Deloitte Nhật Bản.Với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông làm việc trực tiếp với rất nhiều nhà tài trợ quốc tế cũng như các cơ quan chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển khối kinh tế tư nhân tại các thị trường mới nổi, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng xã hội và y tế ở nhiều nơi trên thế giới, điển hình như ở Nhật Bản, Đông Nam Á, Châu Phi và Châu Âu. Từ năm 2018, Ông Tsujimoto được phân công sang Deloitte Đông Nam Á (tại Văn phòng Hà Nội) nhằm hỗ trợ phát triển các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực. Ông đã tham gia đóng góp nhiều sáng kiến trong việc giới thiệu các mô hình thành công cũng như kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe người già tại Nhật Bản đến các thị trường Đông Nam Á. Ông Tsujimoto tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Chính trị và Quan hệ quốc tế tại đại học Waseda, Nhật Bản.
 

Dr. Purwita Wijaya Laksmi

Geriatrician and teacher at Faculty of Medicine Universitas Indonesia

Empty

TS. Purwita Wijaya Laksmi

Bác sĩ lão khoa và giảng viên tại Khoa Y, Đại học Indonesia

 Dr. Purwita Wijaya Laksmi is currently working as geriatrician and teaching at Faculty of Medicine Universitas Indonesia. Cipto Mangunkusumo Hospital where she also in charge in Digital Library and Knowledge Center Cluster of Indonesian Medical Education and Research Institute (IMERI). She involves in Acta Medica Indonesiana-The Indonesian Journal of Internal Medicine as deputy editor.  She got her MD in 2000, became internist in 2005 and geriatrician in 2012 at Faculty of Medicine, Universitas Indonesia (FMUI). In 2017, she completed doctorate degree at FMUI.  Tiến sĩ Purwita Wijaya Laksmi hiện đang làm bác sĩ lão khoa và giảng dạy tại Khoa Y, Đại học Indonesia. Bà phụ trách Thư viện kỹ thuật số và Cụm Trung tâm Tri thức của Viện Nghiên cứu và Giáo dục Y tế Indonesia (IMERI) tại Bệnh viện Cipto Mangunkusumo. Bà tham gia Tạp chí Nội khoa Indonesia với vị trí Phó tổng biên tập. Bà lấy bằng thạc sỹ năm 2000, trở thành bác sĩ nội trú năm 2005 và bác sĩ lão khoa năm 2012 tại Khoa Y, Đại học Indonesia . Năm 2017, cô đã hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đại học Indonesia.
 

Dr. Nyein Aye Tun 

Assistant Director of Basic Health Services Section, Department of Public Health, Ministry of Health and Sport, Myanmar

Empty

BS. Nyein Aye Tun

Trợ lý giám đốc Phòng Dịch vụ y tế, Vụ Y tế côngcộng, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar

 Dr. Nyein Aye Tun is currently Assistant Director of Basic Health Services Section, Department of Public Health (Central), Ministry of Health and Sport, Myanmar. Dr. Tun completed her bachelor of medicine degree in 2001 from University of Medicine (II), Yangon and got her master of public health in 2013 from University of Public Health, Yangon, Myanmar. She has experiences in various fields of management such as General Clinical Management, Primary Health Care Management, Elderly Health Care Management, Tobacco control and Human resource management. She was awarded Dr. Lee Jong -Wook memorial Prize for Public Health in 2019 by World Health Organization.   Bác sỹ Nyein Aye Tun hiện là Trợ lý giám đốc của Phòng Dịch vụ y tế, Vụ Y tế côngcộng, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar. BS. Tun nhận bằng cử nhân y khoa năm 2001 tại Trường Đại học Y (II) Yangon và thạc sỹ y tế công cộng năm 2013 tại Trường Y tế Công cộng Yangon, Myanmar. Bà có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực quản lý như Quản lý lâm sàng tổngquát, Quản lý Chăm sóc sức khỏe ban đầu, Quản lý Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Kiểm soát thuốc lá và Quản lý nhân lực. Năm 2019, bà nhận Giải thưởng Y tế công cộng của Tổ chức Y tế Thế giới tưởng niệm BS. Lee Jon-Wook.
 

Prof. Asghar Zaidi

Vice Chancellor of Government College University Lahore

Empty

GS. Asghar Zaidi

Phó hiệu trưởng Trường Cao Đẳng và Đại học Chính phủ Lahore

 Mr. Asghar Zaidi is Vice Chancellor of Government College University Lahore.  He is Associate Professorial Fellow at the Oxford Institute of Population Ageing, University of Oxford, UK. Previously, he was Professor of Gerontology at Seoul National University, Korea and Visiting Professor at London School of Economics and Political Science, London; Director Research at European Centre Vienna (Austria); Senior Economist at OECD Paris; and Civil Servant at UK’s Department for Work and Pensions in London.  His research spans measurement of active and healthy ageing, the wellbeing of older persons and data on ageing and older persons. He has recently completed projects on constructing the Asian Active Ageing Index for ASEAN countries for UN-ESCAP and on human rights of older persons for British Council Islamabad.  Ông Asghar Zaidi là Phó hiệu trưởng Trường Cao Đẳng và Đại học Chính phủ Lahore. Ông là Phó Giáo sư Nghiên cứu sinh tại Viện Già hóa dân số Oxford, Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Trước đó, Ông là Giáo sư Lão khoa tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc và Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn; Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Châu Âu Vienna (Áo); Chuyên gia kinh tế cao cấp tại OECD Paris; và Công chức tại Bộ Việc làm và Hưu trí của Vương quốc Anh ở Luân Đôn. Nghiên cứu của Ông bao gồm việc đo lường quá trình già hóa tích cực và khỏe mạnh, phúc lợi của người cao tuổi và dữ liệu về quá trình già hóa và người cao tuổi. Gần đây, ông đã hoàn thành các dự án xây dựng Chỉ số Già hóa tích cực Châu Á cho các quốc ASEAN của UN-ESCAP và về quyền con người của người cao tuổi cho Hội đồng Anh ở Islamabad.
 

Mr. Luong Quang Dang

Director of Personnel Department, The General Office for Population and Family Planning (GOPFP), Ministry of Health, Viet Nam

Empty

ThS. Lương Quang Đảng

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình,  Bộ Y tế

 Mr. Luong Quang Dang is Director of Personnel Department, The General Office for Population and Family Planning (GOPFP), Ministry of Health. He has gotten BA of Law at Hanoi University of Law; BA of Political theory at Ho Chi Minh National Academy of Politics; Certification of Lawyer Skills at the Judicial Academy (Ministry of Justice); MA/MSc of Population sciences at International Institute for Population Science (Mumbai, India). He has 15 years of working in population area. In which, he worked as Assistant of Director General of GOPFP, Deputy Director of Legislation and Inspection Department, Deputy Director of Personnel Department. He is currently member of Population Science Board of GOPFP, a visiting lecturer of Ha Noi Medical University and a Viet Nam Coordinator of Partners in Population & Development - an Inter-government organization with 26 Member States.  Thạc sỹ Lương Quang Đảng hiện là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế. Ông nhận bằng cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội, cử nhân Chính trị (Cao cấp lý luận chính trị) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và bằng thạc sỹ Khoa học Dân số tại Viện Khoa học Dân số Quốc tế, Mumbai, Ấn Độ. Ông Đảng có 15 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dân số và trải qua các vị trí Thư ký Tổng cục trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ông hiện là thành viên Hội đồng Khoa học của Tổng cục Dân số-KHHGĐ, giảng viên thỉnh giảng của Đại học Y Hà Nội và là Điều phối viên Quốc gia của Tổ chức Các đối tác Dân số và Phát triển-một tổ chức liên chính phủ với 26 quốc gia thành viên. 

Bà Phạm Tuyết Nhung,

Quyền Trưởng Ban đối ngoại, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Empty

Mdm Phạm Tuyết Nhung

Acting Head of International Relation Department, Viet Nam Association of the Elderly (VAE).

Mdm Phạm Tuyết Nhung is Acting Head of International Relation Department, Viet Nam Association of the Elderly (VAE). She graduated from Physics faculty, BaKu University (former Soviet Union) and Department of Library Information, Hanoi University of Culture. She was Deputy Director of Information- Statistical Center, Ministry of Fishery (currently belong to Ministry of Agriculture and Rural development). After retirement, she has worked in the International Relation Department, VAE since 2007. She has made a great contribution to international cooperation between VAE and international organizations, implementing many projects for elderly, policy advocacy for health care, right protection, gender equality for elderly. Especially, she plays an important role in submitting proposal “Replication of ISHC model” (period 2016-2020 and 2021- 2025) to Government, compiling documents, guidelines, training this model in VAE system in Viet Nam. Mdm Phạm Tuyết Nhung is Acting Head of International Relation Department, Viet Nam Association of the Elderly (VAE). She graduated from Physics faculty, BaKu University (former Soviet Union) and Department of Library Information, Hanoi University of Culture. She was Deputy Director of Information- Statistical Center, Ministry of Fishery (currently belong to Ministry of Agriculture and Rural development). After retirement, she has worked in the International Relation Department, VAE since 2007. She has made a great contribution to international cooperation between VAE and international organizations, implementing many projects for elderly, policy advocacy for health care, right protection, gender equality for elderly. Especially, she plays an important role in submitting proposal “Replication of ISHC model” (period 2016-2020 and 2021- 2025) to Government, compiling documents, guidelines, training this model in VAE system in Viet Nam.
Phương Dung

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần người cao tuổi: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Với chủ đề ASEAN 2020 "Gắn kết và chủ động thích ứng", Hội thảo đã đưa ra bức tranh tổng thể về già hóa...

Phiên 6 Hội thảo quốc tế thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần người cao tuổi trong ASEAN

Tường thuật phiên 6: "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Con đường phía trước" tại Hội thảo quốc tế...

Phiên Khai mạc Hội thảo quốc tế thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần người cao tuổi trong ASEAN

Tường thuật phiên Khai mạc Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hóa năng...