Khánh Hòa tiếp tục triển khai nhiều biện pháp ngăn chăn nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống

Thứ Ba, 19/09/2023 04:35 PM (GMT+7)

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1385/KH-UBND thực hiện Tiểu dự án 2 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết (TH&HNCHT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả và nhận được sự quan tâm, đồng thuận của người dân nhằm giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu giảm bình quân 2%-3%/ năm số cặp tảo hôn và 3%-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết cao; đến năm 2025, trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS, miền núi; phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, để thực hiện những mục tiêu đó, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức thông qua các hình thức: Biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; phát tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình; tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng TH&HNCHT; tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật, về hôn nhân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan  về hôn nhân, dân số và gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa sẽ duy trì và triển khai nhân rộng Mô hình điểm và các Mô hình chuyên đề tại các xã, huyện, trường có tỷ lệ TH&HNCHT cao nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Trần Thanh Mai

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh chi 8 tỷ đồng để cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng, đặc thù thúc đẩy bình đẳng giới và...

Học sinh dân tộc thiểu số của Đăk Lăk được trang bị kiến thức pháp luật về bình đẳng giới

Các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở của 4 huyện gồm M’Drắk, Ea Kar, Krông Năng và...

Những tuyên truyền viên bình đẳng giới ở vùng xa Đắk Lắk

Khi đi tuyên truyền về bình đẳng giới, chị Hằng luôn tìm hiểu kỹ về văn hóa, phong tục của mỗi dân tộc....

Việt Nam phấn đấu trên 80% phụ nữ DTTS có thai được khám định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế năm 2025

Cả nước có 86,4% phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại các cơ sở y tế. Các dân tộc: Mường, Tày, Hoa, Khmer và...

largeer