mức sinh cao - các bài viết về mức sinh cao, tin tức mức sinh cao

Yên Bái phấn đấu giảm mức sinh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2023, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh ở vùng đồng bào dân...

Mức sinh của Việt Nam tăng cao trở lại, tiếp tục mất cân bằng giới tính

Việt Nam có hơn một nửa số tỉnh có mức sinh cao với quy mô dân số chiếm khoảng 40% dân số cả...

Lai Châu quyết tâm tiến tới mục tiêu đạt mức sinh thay thế

Đứng thứ 2 cả nước về mức sinh cao, Lai Châu quyết tâm tới năm 2030 sẽ đạt mức sinh thay...

Bắc Giang là một trong 33 tỉnh, thành phố có mức sinh cao

Theo công bố của Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang nằm trong số 33 tỉnh, thành phố có mức sinh cao áp...

Bình Định giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở một số địa phương có mức sinh cao

Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng của tỉnh Bình Định đến...

Tìm giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ ba ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Uỷ ban nhân dân huyện Trà Bồng, công tác dân số đã thu...

Lạng Sơn quyết liệt giảm tỷ lệ sinh con thứ ba

Những năm gần đây, tình trạng sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu...

Nguyên nhân gia tăng dân số ở các vùng nông thôn Việt Nam hiện nay

Việc gia tăng dân số ở các vùng nông thôn của Việt Nam hiện đang là vấn đề cần được quan...

Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2025 đạt mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ

Lạng Sơn là một trong 33 tỉnh, thành phố trên cả nước có mức sinh cao, số con trung bình của...

Bắc Kạn đề ra chỉ tiêu tổng tỷ suất sinh năm 2023 là 2,11 con/phụ nữ

Một số chỉ tiêu ngành Dân số Bắc Kạn đề ra trong năm 2023 gồm: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên...