Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai

Thứ Hai, 27/11/2023 08:38 AM (GMT+7)

Từ năm 2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030.

Ngay từ khi Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn 2015-2020" của Bộ Y tế được ban hành tháng 3/2015, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu chủ trương của Nhà nước về xã hội hoá trong công tác DS-KHHGĐ.

Từ năm 2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030.

Đề án nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và tăng cường khả năng tiếp cận, đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhóm dân cư, đồng thời, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho chương trình Dân số - kế hoạch hóa gia đình, góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, tăng tính bền vững của công tác dân số và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

vinh-phuc-16383493620011927188848

Mục tiêu trong đề án là đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 90% người dân có nhu cầu hiểu biết về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản; 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu được tư vấn và sử dụng biện pháp tránh thai, sản phẩm và dịch vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý nhiễm khuẩn đường sinh sản; ít nhất 30% phụ nữ từ 30-54 tuổi có nhu cầu được tư vấn, cung cấp sản phẩm và dịch vụ sàng lọc, dự phòng ung thư cổ tử cung, vú; 100% cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia Đề án được bổ sung, hỗ trợ trang thiết bị đạt chuẩn để triển khai dịch vụ kỹ thuật; 100% cơ sở tham gia xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản được kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật….

Để đạt được các mục tiêu này, tỉnh tăng cường cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cấp, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về Dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, xã hội hóa phương tiện tránh thai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng để nắm bắt và chỉ đạo triển khai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ và hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản, trong đó chú trọng tuyên truyền các sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản để người dân hiểu và chấp nhận sử dụng. Tổ chức hội thảo, đối thoại, cung cấp thông tin về xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng nhằm cung cấp kiến thức cho lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể của các địa phương. Tranh thủ sự ủng hộ, sự chỉ đạo, quản lý và trực tiếp tham gia vận động người dân thay đổi hành vi tự chi trả kinh phí khi sử dụng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng của cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp. Cùng với đó, khuyến khích và huy động các doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia phân phối, cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản. Thiết lập kênh phân phối phương tiện tránh thai, hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản thông qua hệ thống dân số, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, các tổ chức cá nhân, các hiệu thuốc trên địa bàn toàn tỉnh trên cơ sở củng cố và kiện toàn đội ngũ làm công tác xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản. Tập trung đánh giá nhu cầu sử dụng, khả năng tiếp cận, sự chấp nhận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản của người dân và kênh phân phối hiện có theo phân khúc thị trường; lựa chọn, đưa vào thị trường chủng loại phương tiện tránh thai lâm sàng, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả của người dân trên địa bàn tỉnh; thiết lập kênh cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản xã hội hóa tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia Đề án; tổ chức tuyển chọn, thẩm định các cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trình Lãnh đạo Sở Y tế xem xét, quyết định; thí điểm triển khai mô hình xã hội hóa cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dự phòng sang lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng…

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục tạo hành lang pháp lý phát triển thị trường phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và thị trường cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản như thành lập Ban Điều hành thực hiện xã hội hóa cấp tỉnh để chỉ đạo, điều hành và tăng cường phối hợp liên ngành thực hiện Kế hoạch; ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý phương tiện tránh thai và hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản đến các đơn vị cung ứng và triển khai thực hiện Kế hoạch; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các nhóm đối tượng tham gia lưu thông và phân phối hàng hóa, nhất là cán bộ quản lý, chủ doanh nghiệp, các tổ chức để tránh tình trạng xuất hiện sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất để đánh giá chất lượng, quy cách bảo quản tại kho, vận chuyển phương tiện tránh thai, hàng hóa kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản và các hoạt động của kế hoạch giám sát, hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản cho các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ được tăng cường.

Nguyễn Phương Liên TH

Cùng chuyên mục

Huyện Văn Bàn (Lào Cai) nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới

Huyện Văn Bàn hiện có 29,141 trẻ em dưới 16 tuổi. Theo thống kê của UBND huyện, năm 2022 có 6 trẻ em bị xâm hại,...

Mù Căng Chải, Yên Bái: Tỷ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng gia tăng

Mù Cang Chải là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái, nhận thức của đa số người dân về công tác dân số -...

Hậu Giang vận động thanh niên kết hôn trước 30 tuổi

Sáng 23/11, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Y tế Hậu Giang tổ chức thành công Tọa đàm về giải pháp vận động...

Lâm Đồng tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Ngày 18/11, tại TP Đà Lạt, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức Lễ phát...