Người di cư Việt đang gặp khó trong việc chăm sóc sức khỏe

Người lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe do hạn chế về ngôn ngữ, thiếu kiến...

Lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn trong chăm sóc sức khỏe

TTO - Người lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài đang gặp khó khăn về ngôn ngữ, thiếu kiến thức về quyền lợi của bảo hiểm y...

Đảm bảo cho người di cư được quan tâm, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe

Thông điệp này được các đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, người di cư, người sử dụng lao động, người làm...

Chăm sóc sức khỏe người di cư: Vấn đề cấp bách trong đại dịch COVID-19

Theo Tổng điều tra dân số tiến hành mới nhất với dân số toàn quốc là 96 triệu người, có 6,4 triệu người di cư nội địa và hàng...

Việt Nam triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư

Ngày 25/11, Bộ Y tế phối hợp với Phái đoàn Di cư quốc tế tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức Hội thảo triển khai...

Thỏa thuận về di cư toàn cầu và sức khỏe người di cư Việt Nam

Trên thế giới hiện có khoảng 272 triệu người di cư trong tổng dân số hơn 7 tỷ người. Hai phần ba trong tổng số người di cư là lao...

Tăng cường chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi cho di cư an toàn, hợp pháp và trật tự

Sáng nay (25/11), tại Hà Nội, Hội thảo Triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư và xây dựng chương trình sức khỏe người di cư...

Lao động di cư Việt Nam ở nước ngoài gặp nhiều trở ngại trong chăm sóc sức khỏe

(ĐCSVN)- Di cư là một sự tất yếu và là động lực của phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, di cư cũng tạo ra...